Witaj      Stiftung für das sorbische Volk

Projekt spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.


impresum

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Rěčny centrum WITAJ
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

zastupjeny přez:
nawodnicu dr. Beatu Brězanowu
telefon: +49 3591 550400
fax: +49 3591 550375

za projekt zamołwići:
Judith Wjenkec (wot 2019 do 2020)
Julian Nyča
Marko Měškank
Anita Hendrichowa
telefon: +49 3591 550373
e-mail: anita.hendrichowa@witaj.domowina.de

žórła:
Za serbsko-němski korpus , kotryž twori zakład za funkcionalitu onlinepřełožowarja, wobdźěłaja so sady z dwurěčnych tekstow Rěčneho centruma WITAJ a medijow, kiž su zjawnje přistupne.
prawopisna kontrola do browsera:
Hunspell enabled Editor HBEd wersija 1.0.2 2022-06-02 bazuje na Hunspell-asm a TinyMCE
hornjoserbska prawopisna kontrola:
wersija: 3.03.20 žórło: https://soblex.de/download
delnjoserbska prawopisna kontrola:
wersija: 20210224 žórło: https://niedersorbisch.de/ortografija/kontrola
němska prawopisna kontrola:
wersija: 20161207+frami20170109 žórło: https://www.j3e.de/ispell/igerman98/
čěska prawopisna kontrola:
wersija: 2008-05-18 žórło: https://extensions.openoffice.org/en/project/czech-dictionary-pack-ceske-slovniky-cs-cz
Němski fleksiski słownik: german-pos-dict
DNW: Předewzaće podpěrujo je Serbski institut Rěčnemu centrumej WITAJ jako materialowy zakład za dalše předźěłowanje wjace hač 47.000 přikładowych porikow z internetoweho Němsko-delnjoserbskeho słownika (DNW: https://www.dolnoserbski.de/dnw/) přewostajił. Z tym pak njepřewozmje Serbski institut na žanežkuli wašnje zamołwitosć za kwalitu/spušćomnosć wot přełožowanskeho programa Němsce – Delnjoserbsce a Delnjoserbsce – Němsce namjetowanych přełožkow.
DNSW: Předewzaće podpěrujo je Serbski institut Rěčnemu centrumej WITAJ jako materialowy zakład za dalše předźěłowanje něhdźe 19500 přikładowych porikow z Nimsko-dolnoserbskeho šulskeho słownika přewostajił. Z tym pak njepřewozmje Serbski institut na žanežkuli wašnje zamołwitosć za kwalitu/spušćomnosć wot přełožowanskeho programa Němsce – Delnjoserbsce a Delnjoserbsce – Němsce namjetowanych přełožkow.

Resursy:
Rozšěrjenje browsera za Chrome a Edge k direktnemu přełožowanju tekstow na webstronach z a do hornjoserbšćiny: wotkaz do Chrome Webstore

Dźakujemy so za podpěru při realizowanju projekta:
dr. Beaće Brězanowej a Helge Schroda (iniciatoraj projekta)
Olafej Langnerej a Bernhardej Baierej (techniske zwoprawdźenje)
dr. Marion Kremer (linguistiske poradźowanje)
kaž tež
Sofiji Brězanowej, Rejzy Šěnowej, Lubinje Hajduk-Veljkovićowej, Korneliji Wowčerjowej, Borborje Felberowej, Měranje Cušcynej, Jadwize Lorencowej, Mariji Jurencowej, Hance Šołćic, Michaelisy Korjeńkowej, Michaeli Hrjehorjowej, Danieli Heelemanowej, Kristinje Heelemanec, Dianje Handrikec, Mariji Suchec, Biance Rachelic, Ceciliji Neterec, Zofiji Neterec, Milenje Hrjehorjec, Kirje Hrjehorjec, Jadwize Kliemanowej, Mariji Šimanowej, Dorotheji Šołćinej, Antonijej Matikej, Lydiji Matikec, Tadeji Šeferec, Weronice Cyžowej, Danielej Pöpelej, Witej Bejmakej, Erwinej Hanušej, Wernerej Měškankej, Měrćinej Ptasińskej, Robertej Lombinej a dr. Ani Karichowej za wobdźěłanje dwurěčnych sadow


sotra 2.0.46 10.12.2023